M/s bremsund

 • Nationalitet: Svensk
 • Byggnadsår: 1988 Kiel
 • Förlisningsår: 11 December 1966
 • Byggnadsmaterial: Stål
 • Fartygstyp: Motorfartyg
 • Last: 430 ton foderhavre
 • Maxdjup: 29 m 
 • Djup över vraket: 
 • Längd: 43,6 m
 • Bredd: 7,0 m

 • Till Galleriet 

Dagen då Bremsund förliste var väderförhållandena sämsta
tänkbara med snö, dimma och hård vind. Man var på resa mellan Västervik – Oskarshamn –
Helsingborg med en last av havre. Hon gick på grundet Stora skaten utanför Strupö
Ljungskärsfyr mellan Oskarshamn och Västervik. Man lyckades komma av det men var då mycket
skadat och man tog in vatten. Pumparna startades och man satte full fart mot Oskarshamn.
Bremsund får dock kraftig slagsida åt styrbord och vattnet började skölja in över däck. Sex
besättningsmän lyckades rädda sig i livbåten innan hon sjönk med fören först.
Grundstötningen berodde förmodligen på dålig sikt och avdrift pga. av fellastningen.

Övrigt: Hon är ett mycket fint och intakt Kalle Anka vrak. Hon är beskriven i en artikel av Leif
Nilsson i UVM Nr. 1 1995. Var vid sjunkandet utrustad med en Alpha diesel på 480 Hk.
Hemmahamnen var Skärhamn.

© Copyright calypso