Styrelsen och Förtroendevalda 

Styrelsen 
 • Ordförande: 
  Tobias Kling
  070 584 77 28


 • Vice ordförande:
  Magnus Viklund 
  070 974 64 76

 • Kassör:
  Torbjörn Carlsson 
  073 076 91 69

   
 • Sekreterare:
  Niklas Petersson
  073 260 23 61


 • Vice sekreterare:
  Vakant


 • Styrelseledamot:
  Stefan Ericsson
  079 347 19 58

 • Styrelsesuppleant
  Ulf-Inge Petersson 
  070 640 10  41


Övriga Förtroendeuppdrag
 • Revisorer:
  Fredrik Eriksson 

  Mats Kling 
   
 • Revisorsuppleant:
  Vakant

 • Valbredare:
  Styrelsen

 • Båtansvarig:
  Erik Petersson 
  073 256 10 95

  Niklas Petersson 
  073 260 23 61

 • Administratör:
  Niklas Petersson 
  073 260 23 61

© Copyright calypso