Styrelsen och Förtroendevalda 

Styrelsen 
 • Ordförande: 
  Tobias Kling
  070 584 77 28
  ordforande@osdkcalypso.se

 • Vice ordförande:
  Torbjörn Karlsson 
  073 076 91 69

 • Kassör:
  Erik Petersson 
  070 256 10 95
  kassor@osdkcalypso.se
   
 • Sekreterare:
  Niklas Petersson
  073 260 23 61
  sekreterare@osdkcalypso.se

 • Vice sekreterare:
  Magnus Viklund 
  070 974 64 76
  magnus.viklund@osdkcalypso.se

 • Styrelseledamot:
  Stefan Hjertberg 
  070 329 83 14

 • Styrelsesuppleant
  Ulf-Inge Petersson 
  070 640 10  41


Övriga Förtroendeuppdrag
 • Revisorer:
  Fredrik Eriksson 

  Mats Kling 
   
 • Revisorsuppleant:
  Vakant

 • Valbredare:
  Styrelsen

 • Båtmästare:
  Magnus Viklund 
  070 974 64 76

  Niklas Petersson 
  073 260 23 31

 • Administratör:
  Niklas Petersson 
  073 260 23 61
  niklas.petersson@osdkcalypso.se

© Copyright calypso