Avgifter 

Kostnader och Avgifter 

Samtliga avgifter betalas in till: 
Postgiro: 73 04 95-9

Som aktiv medlem i OSDK Calypso så blir du automatiskt medlem i Svenska Sportdykarförbundet ( SSDF ) varigenom du blir försäkrad inom klubbens verksamhet, du får dessutom dyktidningen " Sportdykaren " fem gånger per år.

Ni kommer att ha tillgång till simhallen på bestämda träningstider för att simma, basta och fridyka. 
Åka med organiserade båtdyk och skärgårdsturer till otroligt bra priser. 
Tillgång till gasbank med nitrox 32. Helium, syrgas och kompressor. 

Medlemsavgift 2021

För betalning av medlemsavgift ange ( medlemsavgift, årtal, personnummer ÅÅ-MM-DD-NNNN, ditt namn ) 
Nya medlemmar fyller i formuläret här

Senior från 20år: 550 kr
Redan SSDF ansluten : 260 kr
Junior från 13år: 360 kr
Minnior: 260 kr

Familjesenior: 275 kr
Familjeungdom: 100 kr 

För ej aktiva medlemmar ( ej försäkrade ) 
Stödmedlem: 100 kr 

Familjeungdom/senior kan du bli om det finns en fullbetald senior eller junior i familjen boende på samma adress. 

Stödmedlem kan du bli om du bara vill stödja klubben ( ej aktiv ) 

Gaspriser 2021

Luft: 50 kr / fyllning 
Årskort: 250 kr 

Nitrox 32: 100 kr/fyllning 

Syrgas: 10 öre/L 
Helium: 60 öre/L 

För att få fylla flaskorna så måste det ske av en medlem som har genomgått klubbens kompressorutbildning. 
Flaskorna måste vara provtryckta. 
Vid partialtrycksfyllning av syrgasskall flaskorna vara syrgastvättade. 

Behöver du fylla luft, nitrox eller trimix kontakta någon av dessa personer.

Tobias Kling
070 584 77 28 

Magnus Viklund
070 974 64 76

Stefan Hjertberg
070 329 83 14

Stefan Ericsson  
070 798 96 76

Utflyktskostnader 

Utflykterna betalas via Banköverföring eller via förköpta klippkort efter avslutad utfärd. 

Landdyk: Självkostnadspris 

Båtdyk:
Utfärdspriser för 2023

Bil+trailer ersätts med 2liter/mil.
Kostnaden delas på antalet dykare och swishas till chauffören.

Båtkostnad:
Bränslet delas på antalet dykare plus 250 kr /dykare /dag
Detta betalas in till klubbens plusgiro: 730495-9, med en enkel beskrivning tex  (Intialer, utfärd Skriner )

Medlemskap i OSDK och egen flytväst är ett Måste för att få delta i båtutfärder. 
Följ länken: https://osdkcalypso.se/bli-medlem.php
eller maila: kassor@osdkcalypso.se för att lämna dina uppgifter.


Detta eftersom vi inte kör kommersiella utfärder, vi är ett slutet sällskap.

Exempel på utfärd 6 dykare.
Sjösättning i Figeholm, dykmål Humber.
ToR 110liter á 25kr/L
110x25=2750/6 = 460kr
460+250 = 710kr

Träningsavgifter 


© Copyright calypso