Avgifter 

Kostnader och Avgifter 

Samtliga avgifter betalas in till: 
Bankgiro: 251-4644
Swish-nummer: 123 310 31 24

Som aktiv medlem i OSDK Calypso så blir du automatiskt medlem i Svenska Sportdykarförbundet ( SSDF )
varigenom du blir försäkrad inom klubbens verksamhet.
Ni kommer kunna vara med på organiserade båtdyk och skärgårdsturer till otroligt bra priser. 
Tillgång till gasbank med nitrox 32. Helium, syrgas och kompressor. 

Friskvårdsbidrag går att nyttja till dykutfärder.

Medlemsavgift 2024

För betalning av medlemsavgift ange ( medlemsavgift, årtal, personnummer ÅÅ-MM-DD-NNNN, ditt namn ) 
Nya medlemmar fyller i formuläret här

Senior från 20år: 650 kr
Redan SSDF ansluten : 360 kr
Junior från 13år: 460 kr
Minnior: 360 kr

För ej aktiva medlemmar ( ej försäkrade ) 
Stödmedlem: 100 kr 
Stödmedlem kan du bli om du bara vill stödja klubben ( ej aktiv ) 

Det finns möjlighet att hyra förrådsplats i lokalen för sin utrustning  till
en kostnad av 800kr per år.

Gaspriser 2024

Luft: 50 kr / fyllning 
Årskort: 350 kr 

BankadNitrox 32:
Dubbelpaket 100 kr
Singelflaska 60 kr  

Dagspris ( uppdaterad lista finns i lokalen ) 
Syrgas: 10 öre/L 
Helium:  1,40kr/L 

För att få fylla flaskorna så måste det ske av en medlem som har genomgått klubbens kompressorutbildning. 
Flaskorna måste vara provtryckta. 
Vid partialtrycksfyllning av syrgasskall flaskorna vara syrgastvättade. 

Behöver du fylla luft, nitrox eller trimix kontakta någon av dessa personer.

Tobias Kling
070 584 77 28 

Magnus Viklund
070 974 64 76

Stefan Hjertberg
070 329 83 14

Stefan Ericsson  
070 798 96 76

Utflyktskostnader 

Utflykterna betalas via Swish eller via förköpta klippkort efter avslutad utfärd. 
Inbetalning visas för båtföraren.

Landdyk: Självkostnadspris 

Båtdyk:
Utfärdspriser för 2024

Bil+trailer ersätts med 2liter/mil.
Kostnaden delas på antalet dykare och swishas till chauffören.

Båtkostnad:
Bränslet delas på antalet dykare plus 300 kr /dykare /dag
Detta betalas in till klubbens swish-nummer, med en enkel beskrivning tex  (Intialer, utfärd Skriner )

Medlemskap i OSDK och egen flytväst är ett Måste för att få delta i båtutfärder. 
Följ länken: https://osdkcalypso.se/bli-medlem.php
eller maila: kassor@osdkcalypso.se för att lämna dina uppgifter.

Exempel på utfärd 6 dykare.
Sjösättning i Figeholm, dykmål Humber.
ToR 110liter á 25kr/L
110x25=2750/6 = 460kr
460+250 = 710kr

Träningsavgifter 


© Copyright calypso