M/S Luleå


  • Nationalitet: Svensk
  • Byggnadsår: 1922 Göteborg
  • Förlisningsår: 11 Juli 1942
  • Byggnadsmaterial: Stål
  • Fartygstyp: Lastfartyg
  • Last: 7660ton stål och järnmalm
  • Maxdjup: 30 m 
  • Djup över vraket 20 m
  • Längd: 121,6 m
  • Bredd: 16,3 m
 

Fartyget var på resa från Luleå till Emdem utanför Hamburg med last av järnmalm.
Hon hade lots ombord och gick i konvoj omfattande 29 fartyg. Den svenska eskorten bestod vedettbåtarna Jägaren och Snapphanen.
Dock ej av Nordensköld som ibland har angetts då denna eskorterade vid Landsort då händelsen inträffade.
Vid tretiden på eftermiddagen befann man sig utanför Västervik då utkiken på backen upptäcker
en torped som kommer emot dem.
Den missar och man beordrar hårt styrbord. Innan man hinner ge roder utslag så träffas man av torped nummer två föröver på babords sida. Explosionen blev mycket kraftig och ett håll på 10x10 meter slogs upp.
När kaptenen kom upp på däck pekar aktern upp och fören ligger under vattenytan och fartyget sjönk inom loppet av två minuter.
Under den minuten det tog för Luleå att sjunka så hann andre maskinisten Jonas Wennerström i mörkret stänga av båda maskinerna.
Tack vare detta räddades förmodligen många liv då de annars skulle ha sugits ner av de virvlande propellrarna.
Ubåten som sänkte Luleå var den sovjetiska S7.

Övrigt: Man kände innan katastrofen en viss oro för en ubåtsattack. Det hade vid flera tillfällen
varit skriverier om sådana attacker längs kusten.
Av de åtta döda hittade man fem. Man hittade även skärvor efter torpeder vid Luleås vrakspillror.
På skärvorna kan man se en stjärna, några siffror och en rysk bokstav men trots detta nekade
ryska myndigheterna all kännedom om händelsen. Man talade om att det var en tysk eller finsk
ubåt som använt ryska torpeder för att få med Sverige i kriget.
Delvis bärgning kan ha gjorts under åren som gått.

© Copyright calypso