M/S Nordfart

 

  • Nationalitet: Svensk
  • Byggnadsår: 1916 Groeningen
  • Förlisningsår: 8 December 1964 
  • Byggnadsmaterial: Stål
  • Fartygstyp: Motorfartyg
  • Maxdjup: 25 m 
  • Djup över vraket 18 m
  • Längd: 31,09 m
  • Bredd: 5,37 m

Den 8 december 1964 var Nordfart (från Degerhamn) på resa från
Grönhögen till Stockholm i 17 sekundmeters kuling. Vid 11:30 befann man ca 800 meter från
Dämmans fyr i norra Kalmarsund, då fartyget plötsligt får en brottsjö över sig varpå lasten
förskjuts pga. nedisning på däcket, och fartyget får svår slagsida. Lotsarna på Dämman ser hela
händelsen och försöker ge sig ut till det nödställda fartyget. Vädret är dock för hårt och man
underrättar istället sjöräddningen.
De båda ombordvarande på Nordfart, skepparen Albert Jansson från Grönhögen och styrmannen
Åke Wahlqvist från Byxelkrok, stannade kvar ombord så länge som möjligt på det till undergång
dömda fartyget. Sedan de hamnat i vattnet lyckades de få tag på vrakrester från det sjunkna
fartyget.
Då de tillkallade sjöräddningsbåtarna kom till platsen fann man först inga spår efter
besättningen. Inte förrän efter 40 minuter hittades de, ordentligt nerkylda, efter ca 1 timme i det
iskalla vattnet.


Övrigt: Nordfart hette från början Jantiena. Hon köptes 1918 till Göteborg och döptes då till
Nordfart III. 1933 fick hon slutligen namnet Nordfart.
Motorn var av okänt märke och på 150hk.
Hon har också under åran 1957-60 gått reguljära turer mellan Borgholm och Timmernabben
med bilar och passagerare. Hon kunde ta 15 bilar och hundra passagerare vilket man inte kan
tro då man dyker vid henne.
Vraket står helt upprätt på botten och är mycket intakt med lasten kvar i lastrummet. Endast
styrhytten är borta pga. av ras. Ett riktigt Kalle Anka vrak.

© Copyright calypso