hansestadt danzig

  • Nationalitet: Tysk
  • Byggnadsår: 1926
  • Förlisningsår: 19 Juli 1941
  • Byggnadsmaterial: Stål
  • Fartygstyp: Minfartyg
  • Last: Krigsmaterial 
  • Maxdjup: 24 m
  • Djup över vraket: 15 m  
  • Längd: 90,24 m
  • Bredd: 11,68 m
 

Kl 17:45 den 9 juli siktades tre stora tyska fartyg av minsveparen Sandön.
Det var Hansestadt Danzig, Preussen och Tannenberg. Fartygen gick sida vid sida och
bredvid och framför den gick 8 minsvepare som skydd. Man gick ganska nära den svenska kusten
för att gå fria från tyska minfält. Var man inte visste var att svenskarna nyligen lagt ut ett nytt
minfält, vilket tyskarna var på väg rakt emot.
Sandön gick därför upp och spärrade vägen för dem samtidigt som signalen ”Gira babord”
blåstes. Flaggorna var dock svåra att se då det blåste dåligt, och tyskarna uppfattade därför inte
varningen. Efter detta hissade man även signalen ”Minfält i eder väg, dreja bi och avvakta
förhållningsorder”. Innan man hann slå upp detta i signalboken så var katastrofen ett faktum.

På Sandön såg man fartygen annalkas dem i 15 knops fart vilket var mer än man kunde prestera.
När minsveparna passerade så varnade man en dem muntligen och bad att de genast skulle gira
babord. Man såg dem dock istället ändra kurs mot syd vilket förde dem rakt mot mineringen.
Sandön gjorde ett sista försök att undvika en olycka genom att ange ett långdraget sirentjut men
utan verkan.
Hansestadt Danzig höll på att ramma den redan brinnande Preussen och försökte med full back
undgå en kollision. Därvid tvingades man gå in i minfältet varpå hon exploderade på en mina
invid maskinrummet. Som påföljd av detta så sprang krutdurken, folk fick evakueras, och
förlisningen var ett faktum.

Övrigt: Inför mobiliseringen av flottan övertogs flera snabba passagerarfartyg som rustades upp
som minutläggare, däribland Hansestadt Danzig, Preussen och Tannenberg som vid tillfället
hämtade hem folk från Finland.
Efter olyckshändelsen så anklagade Tyskland Sverige aldrig för att ha varit skyldiga tillförlisningen pga. följande:
”För att minska den lucka i befintlig minspärr så hade Sverige på uppmaning av Tyskland lagt ut
ytterliggare minor utanför Öland. Tyska marinattachén hade informerats om detta i gällande
ordning. Han hade vidarebefordrat detta per post istället för telegrafiskt varpå detta ej nådde
fartygen före avgång. Man antog också att fartygen avlyssnade svensk radio där man vid
upprepade tillfällen hade påtalat minlinjen men detta hade aldrig gjorts.”
Att sedan vinden var för svag för att tyskarna skulle se signalerna var ytterliggare en
omständighet som bidrog till de olyckliga förlisningarna.
En minnessten restes 1941 i Össby i närvaro av Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibylla.
Man skrotbärgade fartygen runt 1969.
Hansestadt Danzig är det näst bäst bevarade vraket av de tre. Det finns inga stora sektioner men
hon är utspridd över en begränsad yta

© Copyright calypso