s/S malmöhus

  • Nationalitet: Svensk
  • Byggnadsår: 1882 Oskarshamn
  • Förlisningsår: 12 Januari 1882
  • Byggnadsmaterial: Järn
  • Fartygstyp: Hjulångare
  • Last: Passagerare
  • Maxdjup: 39 m 
  • Djup över vraket: 34 m  
  • Längd: 37,5 m
  • Bredd: 5,5 m
 

Malmöhus gav sig ut på sin jungfrufärd från Oskarshamn.
Hon gick fint i vattnet och man gjorde tester såsom girningar, full back och full fram. Tack vare relativt
hög sjö och dessa tester hade vattnet forsat in genom ventilerna till salongen eftersom att
målarna endast skjutit till och ej tillskruvade ventilerna för att färgen skulle torka. Man hade
också låst dörren till salongen och nyckeln var i hamn. När man märkte att fartyget stegrade sig
vid full fart så förstod man att något var galet. Man slog in dörren till salongen och såg då att
vattnet stod högt varvid man förstod att fartyget var i sjunkande tillstånd.

Kapten Rosenström plus nio andra ombordvarande kunde rädda sig genom att frigöra en mindre livbåt. De större
ordinarie var nämligen inte med under provturen. Från livbåten kunde man sedan bevittna hur
Malmöhus reste fören upp ur vattnet för att sedan snabbt sjunka. Kapten Norlin sågs i sista
ögonblicket stående på sin plats på kommandobryggan, lugn ända in i döden, kastande en sista
avskedsblick till de räddade.

Övrigt: Dykare återfann henne 17 oktober, 1885 och flera bärgningsförsök gjordes men utan att
lyckas. Skrovet är intakt men överbyggnaden har rasat ner på sidan. Skovelhjulen är hela. Man
kan se ångmaskinen, pannan mm. Ratten finns också kvar.
Maskinen kunde utveckla 50 hästkrafter och man kom under provturen upp i ca 10 knop.
Vid tillfället var fartyget ej försäkrat eftersom leverans skulle ske efter provturen. Därför
förlorade varvet 120 000 kronor vilket var en oerhörd stor summa 1882.

© Copyright calypso