Nyckeln

  • Nationalitet: Svensk
  • Byggnadsår: 1665 Bodekull
  • Förlisningsår: 20 Juli 1679
  • Byggnadsmaterial: Trä
  • Fartygstyp: Flaggskepp
  • Last: Kanoner m.m
  • Maxdjup: 6 m
  • Djup över vraket:   
  • Längd: 46,9 m
  • Bredd: 11,4 m
 

Efter en del slag kring Bornholm så beordrades den Svenska flottan
upp i Kalmarsund. Den danska flottan följde dem hack i häl. Flottorna följde varandra till Stensö
då man ankrade ca 1 ½ mil från varandra. Diverse slag utspelade sig här under en tid och många
mindre skepp måste ha gått i sank (bl.a. så sjönk Enigheten vid detta slaget utanför Kalmar).
Danskarna gick sedan ur Kalmarsund varpå man sände Nyckeln och sju andra skepp mot
Gotland för understöd mot danska skepp. På vägen dit så stötte man på nya danska skepp som
började förfölja de åtta skeppen. Man seglade då tillbaka mot Kalmar varpå Nyckeln olyckligtvis
gick på grund utanför Kalmar. Tolv danska skepp la sig då i en halvcirkel runt Nyckeln och
började beskjuta henne.
Till understöd kom skeppet Jupiter och man lyckades hålla den danska flottan på avstånd. Man
låg nu så nära varandra att musköter med fördel användes. Man förlorade mycket folk på
Nyckeln men eftersom mer folk anlände med slupar från staden så stod man sig bra. Danska
flottan försökte då med brännare att tillintetgöra Nyckeln. En av dessa gick i sank och två
bogserades bort (kan dansken vara en av dessa).
Vid halv tretiden så började den danska flottan dra sig undan och kort därefter så exploderade
aktern på Nyckeln. Explosionen blev kraftig och hon sjönk på grundet som idag heter Nyckeln.

Övrigt: Ansågs på den tiden vara flottans snabbaste skepp. Hon bar 88 st kanoner varav de största
var på 24 pundigar.
Kanoner bärgades 1686, 1766, 1841, 1908 och 1909. Ref: Günter Lanitzki – Versunken in der
Ostsee.
Hon var det sista regalskeppet i den svenska flottan, d.v.s. det sista fartyg som fått namn efter
någon av riksregalierna.
Hon hade tre genomgående batteridäck med en ordinarie besättning på 280 - 310 man.
Under 1676 års sjötåg och slaget vid Öland den 1 juni 1676 var hon, tillsammans med Kronan
och Svärdet, amiralsskepp.

© Copyright calypso