M/V spulga

  • Nationalitet: Lettisk 
  • Byggnadsår: 
  • Förlisningsår: 6 November 2000
  • Byggnadsmaterial: Stål
  • Fartygstyp: Kustbevakningsfartyg
  • Last: 
  • Maxdjup: 42 m
  • Djup över vraket:    
  • Längd: 
  • Bredd:
 

Pga. av navigationsfel så gick man på Utklippan.. Svenska marinen
pumpade ur henne på vatten och bogserat henne mot fastlandet.
Ca 2,5 sjömil från Utklippan såsnurrade hon runt och sjönk på nytt.
Man var då tvungen att överge henne pga. av den farliga situationen

© Copyright calypso